Výuka a kroužky

Náš výukový program je sestavený již pro děti od 3-4 let, pro děti ve věku 5-6 let zahrnuta předškolní příprava dle RVP. Zaměřujeme se na jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, sluchovou paměť, řečové a pohybové dovednosti. Podporujeme u dětí samostatnost, socialní dovednosti, sebeobsluhu, verbální/neverbální komunikaci,učíme se zásadám slušného chování. Výuka nejen anglického jazyka, ale také českého.

Věnujeme se rozvoji těchto oblastí:

 • Abstraktní myšlení
 • Všeobecné znalosti i vědomosti o naší zemi
 • Fantazie a tvořivost
 • Paměť
 • Práce s písmeny, tvary a barvami
 • Plošná a prostorová představivost
 • Postřeh a pozornost
 • Logika
 • Matematika
 • Verbální schopnosti – rýmy, říkadla

Kroužky pro děti

 • jóga
 • výtvarná dílna
 • keramika
 • anglický kroužek
 • dramatický kroužek „tanec, slovo a zpěv“
 • čtenářský kroužek
 • pohybová cvičení

Přijdťe se podívat za námi do Klubka, rádi vás uvidíme!